Ettevõte ja sõiduauto alates 2018

Vastavalt tulumaksuseaduse (TuMS) § 48 lõikele 4 loetakse erisoodustuseks igasugust kaupa, teenust, loonustasu või rahaliselt hinnatavat soodustust, mida antakse töötajale seoses töötamisega tööandja juures. Erisoodustuseks on ka sõiduki tasuta või soodushinnaga kasutada andmine.

Tööandja sõidukiks loetakse tööandja valduses olevat sõidukit – olgu see siis tööandja omandis, soetatud liisingulepingu alusel, renditud, kasutuses (tasuta) kasutusvalduse lepingu alusel vmt.
Oluline on asjaolu, et sel ajal kui sõiduk antakse töötaja käsutusse, on see tööandja omandis või valduses.
Sõiduauto on sõiduk, mille tehnilises passi on märgitud kategooriaks M 1

Kuidas toimib uus arvestus, mis algab 01.01.2018 ??

Kõigepealt peaks ettevõtja endale selgeks tegema, kas tema ettevõttes uuest aastast ON lubatud (1) või EI OLE (2) lubatud teha ettevõtte sõiduautodega erasõite

1. Juhul kui ei ole lubatud, siis on ettevõttele antud võimalus see ka kenasti fikseerida ehk siis liiklusregistris teha märge, et tegu on ettevõtte sõiduautoga, mida kasutatakse eranditult ainult töösõitudeks. Märke saab lisada auto omanik või peamine kasutaja.
Auto 100% töösõitudeks kasutamine tuleb deklareerida ning käibemaksu saab maha arvata juhul, kui autot on katkematult 2 aastat 100% ettevõtluse tarbeks kasutatud

2. Juhul kui on lubatud, siis peab ettevõte hakkama arvutama ja maksma sõiduautode erakasutust ehk erisoodustusmaksu olenemata, kas konkreetsel ajavahemikul toimub üks või mitu või mitte ühtki erasõitu.
Olenemata sellest, kas need erasõidud hüvitatakse või mitte.

Sõiduauto erakasutuse hind kujuneb auto võimsuse ehk mootori kilovati suuruse järgi ja auto vanuse järgi. Kui auto ei ole üle 5 aasta vana, siis peab kilovati eest maksma 1,96 eurot igas kuus.
Ehk kui on 96 kw mootoriga auto , siis tähendab see ettevõttele 1,96 * 96 = 188,16 euro suurust maksualust, millelt toimub erisoodustusmaksu arvestus.
erisoodustuse tulumaksu osa 188,16 * 20/80 = 47,04
erisoodustuse sotsiaalmaksu osa 188,16 + 47,04 = 235,20 * 33% = 77,62
47,04+77,62 = 124,66 on erisoodustusmaksu suurus selle auto eest ühes kuus

Üle 5 aasta vanustele autodele on määr väiksem ehk 1,47 eurot kw kohta.

Kui tööandja ei soovi, et tema sõiduautode puhul tekib erisoodustus, siis ei tohi ta alates 01.01.2018 üldse võimaldada töötajatel ettevõtte sõiduautosid kasutada erasõitude tegemise jaoks. Hetkel kehtiva seaduse järgi sõltub ettevõtte sõiduauto erisoodustuse maksmine sellest, kas leiab aset fakt, et töötaja on autot kasutanud või mitte kasutanud ja töötaja võib selle kasutamise kinni maksta ning siis erisoodustust ettevõttele ei teki.
Uue seaduse järgi seda võimalust enam pole. Kui luba kasutamiseks on antud, siis sellega kaasneb kohe ka erisoodustusmaks, sõltumata sellest, kas tegelikult kasutatakse või mitte. Tööandja peab oma töötajaid teavitama sellest, kas luba antakse või ei anta.

Seega märge liiklusregistris = erisoodustusmaksu ei tule arvutada ega maksta
Märget liiklusregistris ei tehta = erisoodustusmaksu tuleb arvutada ja maksta

Isikliku sõiduauto kasutamine ettevõtluse tarbeks on samuti jätkuvalt võimalik. Sellisel juhul hüvitatakse eraisikule isikliku sõiduauto kasutamine, kuid maksuvabalt mitte rohkem kui 335 eurot ühes kalendrikuus ühe auto kohta.