Maksuvaba tulu 2018

Postitatud : 03.11.2017

Alates 2018. aastast sõltub maksuvaba tulu suurus Sinu aastasest brutotulust. Maksuvaba tulu määr saab olema kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus.
Aastatuluna arvestatakse töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.
Aastatuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume ning maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

Vaata lingil toodud VIDEOT
https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu

soovitused lühidalt
Mida peaks tegema töötav pensionär?

Töötav pensionär peab otsustama, kas esitab tulumaksuvabastuse avalduse tööandjale või sotsiaalkindlustusametile. Kui pensionär on siiani esitanud tulumaksuvabastuse avalduse sotsiaalkindlustusametile ja soovib, et ka edaspidi rakendataks tema pensionist tulumaksuvabastust, siis uut avaldust ta esitama ei pea. Riigikogu rahanduskomisjon otsustas sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse seaduse muutmise eelnõuga kiita heaks, eelkõige väikese sissetulekuga pensionäre puudutava muudatusettepaneku.

Muudatus puudutab peamiselt neid, kes lisaks pensionile saavad ka palgatulu ja kellel on mõlemast kohast saadav tulu on väiksem kui 500 eurot ja selle kohaselt saab pensionär nüüd valida, kuidas ta soovib jagada oma maksuvaba tulu 500 eurot. Kas osa pensionist ja osa palgast ja kui suur osa siis kummalgi, et kokku tuleks kenasti 500 eurot.

Mida peaks tegema töötaja?

Töötaja peaks kokku liitma kõik oma kalendrikuu tulud ja otsustama, kas ta kirjutab tööandjale avalduse, et rakendataks tulumaksuvabastust 500 eurot enda poolt valitud tööandja juures, või kirjutab avalduse, et rakendataks tulumaksuvabastust mingis väiksemas määras või peaks seni kirjutatud avalduse hoopis tagasi võtma ja seega pole tööandjal üldse alust tulumaksuvabastust rakendada.
Kahjuks selle matemaatika peab iga tulu saav kodanik ise enne ära tegema, et vältida olukorda, kus 2018 aasta eest saadud tulude pealt tuleb 2019 aasta tulumaksu riigile juurde tasuda.

Mida peab teadma inimene, kes saab mingit sotsiaaltoetust?

Alljärgnevad sotsiaalkindlustusameti poolt makstavad hüvitised ei kuulu tulumaksuga maksustamisele:

 • üksi elava pensionäri toetus
 • peretoetused (sh lapsetoetus, lapsehooldustasu, sünnitoetus, üksikvanema lapse toetus, lasterikka pere toetus, ajateenija või asendusteenistuja lapsetoetus, eestkostetava või hooldatava lapse toetus, lapsendamistoetus, elluastumistoetus)
 • kahjuhüvitise lisakulutuse hüvitis (sh proteesidele, abivahenditele, retseptiravimitele, taastusravile, sõidukulud raviasutusse, kannatanu hooldamiskulud)
 • elatisabi (sh kohtumenetlusaegne ja täitemenetlusaegne elatisabi)
 • puuetega inimeste sotsiaalteenused (sh puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise toetus, puudega vanema toetus, õppetoetus, täienduskoolitustoetus)
 • represseeritu toetus
 • olümpiavõitja riiklik toetus
 • tagasipöörduja toetus
 • kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvised
 • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (sh sõidukulude hüvitamine, erihoolekande teenus, abivahendid)
 • psühholoogilise abi kulude hüvitamine (ohvriabi)

NB! Vanemahüvitis kuulub tulumaksuga maksustamisele